Yacht club HM Komárno
Vitajte na www.....

Click for Bratislava, Slovakia Forecast

Školenie vodcov malých plavidiel !

Kurzy na získanie preukazu vodcu malého plavidla s vlastným pohonom – do dĺžky plavidla 20 m, s počtom cestujúcich 12 osôb ( okrem predpísanej posádky ) výkon motorov nie je obmedzený !

Ako získať preukaz vodcu malého plavidla?

- Uchádzač musí dovŕšiť požadovaný vek
- Lekárskym posudkom preukáže zdravotnú spôsobilosť
- Predloží doklad o ukončení minimálne základného vzdelania
- Úspešne zloží skúšku vodcu malého plavidla na Štátnej plavebnej správe

Skúška vodcu malého plavidla zahŕňa:

I. Písomnú časť formou testu ( Výnos č. 1740 M z roku 2001, Zákon č. 338/2000, Plavebný zemepis, Stavba lodí ...atď ).
II. Praktickú časť formou riadenia malého plavidla ( len v prípade keď si to vyžadujú príslušné smernice ŠPS ).

Školenie je zabezpečované v prekrásnom prostredí HM Yacht Club, na brehu modrého Dunaja s možnosťou stravovania a ubytovania.

HM Yacht Club Vám Zabezpečí malé plavidlo ako aj odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami v danej problematike - za veľmi výhodnú cenu !

INFOLINKA : +421 903 254 478


YACHT CLUB DANUBIUS sa nachádza v Komárne pri železničnom moste cez rieku Dunaj na riečnom kilometri 1770. Náš Yacht Club ponúka ubytovanie v športovom hotely, parkovanie športovo - turistických plavidiel v stráženom parkovisku a tiež možnosť zabezpečenia dovozu pohonných hmôt. Reštaurácia ponúka veľký výber jedál so širokým sortimentom a vynikajúce čapované pivo Zlatý Bažant, ktoré sa vyrába v našom regióne. V areáli sa nachádza aj Camping, ktorý ponúka príjemne strávené chvíle na brehu krásneho Dunaja. Komárno je mesto s termálnym kúpaliskom, Európskym nádvorím a s mnohými ďalšími historickými pamiatkami ako je napríklad pevnosť proti tureckým nájazdom.

Tešíme sa na Vašu návštevu

YACHT CLUB DANUBIUS is located in Komárno by railway over Danube at kilometer 1770. We are pleased to offer you accommodation in sport - hotel, security guarded docking facilities providing fuel supplies. Our restaurant offers pleasant moments spent there and wide range of foods. We tap eminent beer Zlatý Bažant which is made in our region. There is also camping situated in our area. So you have possibility to spend remarkable moments on bay of beautiful Danube. Komarno issmall town rich with its history. You can see there Europe place, old strouholds or you can relax on thermal swimming pool. We are looking forward to welcome you in our resort to make the best of our tradition and hospitality.

Sincerely yours…

YACHT CLUB DANUBIUS befindet sich in Komárno bei der Eisenbahn brück über die Donau am 1770 km. Yacht Club bietet die Unterkunft in Sport - hotel, einen Ankerplatz für die Sport - und Freizeitwasserfahrzeuge in dem bewachten Haferangelänte mit Treibstoffversorgung möglichkeit. Unsere Restauration bietet viele Speise Sorten und ausgezeichnetes Bier Zlatý Bažant, welche in unsere Region produciert wird. In das Areal gibt es auch eine Campingplatz. Bei Donau kann man viele angenehmen Weilen verbringen. Komárno ist Stadt mit Thermalbad, Europaplatz und mit viele verschiedene historische Andenken, zbs. Die gegentürkische Festungen.

Wir freuen uns an euere Besuch.

Yach club H - M Komárno Vám ponúka:


Email: yachtclub@szm.sk


Tešíme sa na Vašu navštevu!

Veľkodunajské nábrežie 15, Komárno

info.tel.: 00421 903 254 478
reservation: fax: 00421 35 7740 872

© Quintax 2009 (optimalizované na 1024 x 768)